HİZMETLERİMİZ

Şirketler ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Danışmanlık & Uzlaşma

Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri
Ticari görüşmeler ve uzlaştırma

Şirketler Hukuku ve Yerli ve Yabancı Yatırımlar

Yerli ve yabancı şirket kuruluşları ve işlemleri
Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Sermaye artırımı, azaltılması, tasfiye
Serbest bölgelerde şirket kuruluşları
Birleşme ve Devralmalar
Yabancı işbirlikleri ve ortaklıklar
Yabancıların Türkiye’de, Türklerin yurtdışındaki yabancı yatırımlarının planlanması
Ortak girişimler
İhracat ve ithalat hukuku
Türkiye’de ve yurtdışında şube kuruluşları
Doğrudan yabancı yatırımları ile ilgili hukuki danışmanlık
Due diligence
Teşvikler
Elektronik ticaret

Sözleşmeler Hukuku

Ulusal ve uluslararası nitelikteki sözleşmelerin hazırlanması
Yabancı nitelikteki sözleşmelerin incelenmesi, redaksiyonu
FIDIC sözleşmeleri ve sözleşmelerin uygulanması
Know-how anlaşmaları

Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları konusunda danışmanlık hizmetleri
Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ile ilgili ihtilafların çözümü
İnternet alan adları ihtilafları ve Türkiye ve WIPO düzeyinde çözümler

(Lexium AŞ ile işbirliği içinde)

Ulusal ve uluslararası düzlemde marka tescil işlemleri
Ulusal ve uluslararası düzlemde patent ve faydalı model tescil işlemleri
Ulusal ve uluslararası düzlemde endüstriyel tasarım tescil işlemleri
Ulusal ve uluslararası düzlemde coğrafi işaret tescil işlemleri
Ulusal ve uluslararası düzlemde entegre devre topoğrafyası tescil işlemleri

Bilişim Hukuku

Bilişim Mevzuatı alanında hukuki danışmanlık
E-ticaret

Enerji Hukuku

Enerji projeleri alanında hukuki danışmanlık hizmetleri
EPC sözleşmeleri
Özelleştirme

Tahkim

ICC tahkim davaları
Milletlerarası Takhim Kanunu uygulamaları
HUMK tahkimi

Rekabet Hukuku

Rekabet ve anti-dumping hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmetleri
Rekabet Kurulunun ön araştırma ve soruşturma faaliyetleri, karar ve uygulamaları konularında danışmanlık hizmetleri

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

FIDIC Sözleşmeleri
Ulusal ve uluslararası düzlemde inşaat sözleşmeleri
Gayrimenkul alım satımına ilişkin sözleşmeler
Yabancı şirketlerin Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri hususunda danışmanlık hizmetleri
Kiralama hukuku konusunda danışmanlık hizmetleri
İpotek işlemleri tesisi
İhaleler ve inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi
İmar hukuku

Kamulaştırma

Kamu İhalesi alanında hukuki danışmanlık
Kamu İhale Kurumu kararlarına karşı itirazlar
Belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak itirazlar ve hukuki prosedürün
işletilmesi

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku Mevzuatından kaynaklan uyuşmazlıkların çözümü
Özel Hastanelerle ilgili hukuki işlemler

Vergi Hukuku

Vergi cezalarına karşı yapılacak itirazlar ve dava aşamasında temsil
Vergi davaları
Vergi daireleri ve takdir komisyonları kararlarına karşı yapılacak itirazlar ve gerekli hukuki
prosedürün işletilmesi

(Vergi danışmanları ile birlikte hareketle)

Lojistik

Denizyolu taşımacılığı
Karayolu taşımacılığı
Havayolu taşımacılığı

Yargılama ve Takip İşlemleri

İcra Hukuku ve tahsilât işlemleri
Konkordato ve konkordato kararlarına itiraz
İflas erteleme işlemleri
İflas

BİZİMLE

İLETİŞİME

GEÇİN

ADRESİMİZ

36. Ada Ata 2-4 Blok Kat:7 No:181 34758 Ataşehir/İstanbul 

Email: [email protected]
Tel:  +90 216 456 6744

 

Konumumuz için buraya tıklayın.

Bizimle hızlıca iletişime geçmek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

İletişime geçtiğiniz için teşekkürler.