Yabancılar İçin Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Güncelleme tarihi: 30 Mar 202019/9/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yabancılar için istisnai olarak Türk Vatandaşlığının kazanılması şartları yeniden düzenlendi ve başvuruların yapılabilmesi için düzenlemede yer alan şartların herhangi birini sağlamak yeterli kabul edildi. Ayrıca bu düzenleme ile birlikte artık Türk Vatandaşlığı almak isteyen yabancıların 5 yıl

kesintisiz Türkiye’de ikamet etme veya Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini teyit ettirme gibi sürecin uzamasına neden olan prosedürlerin önüne geçilmiş oldu.


Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması için şartlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • En az 500.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermayeyi çekmemek şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan birine yatırmak

 • En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında

 • taşınmazı 3 yıl boyunca devir ya da terkin edilmeyeceği şerhi koydurularak satın almak

 • Türkiye’de faaliyet gösteren bir iş yerinde en az 50 kişilik istihdam oluşturmak

 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında

 • mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırmak

 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak

 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında

 • gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutmak.


Türk Vatandaşlığı Başvuruları Nereye Yapılır?

Başvuruda bulunan:

 • Yurtiçinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe veya

 • Yurtdışında ise dış temsilciklere,

bizzat ya da bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile vekil vasıtasıyla yapılabilmektedir.


Türk Vatandaşlığı Başvuruları İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Vatandaşlık Başvuru Formu

 • Pasaport veya benzeri belge ve noter onaylı Türkçe tercümesi,

 • Vatansız kişiler için vatansız olduklarına dair usulüne göre onaylanmış belge. Yabancı ülkeden

 • alınmış olması halinde noter tasdikli Türkçe tercümesi

 • Ana veya babanın velayetinde bulunan çocuk yabancılar için, yurtiçinde noterde ya da yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış belge ve noter onaylı Türkçe tercümesi,

 • Medenî hal durumunu gösterir belge

 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği

 • 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz biyometrik fotoğraf.

 • Taşınmaz Değerleme Raporu


Av. Meltem Özer