İşletmelere Verilen Hizmetler

İşletmelere verdiğimiz hizmetler genel olarak aşağıdaki gibidir.

Danışmanlık/Uzlaşma
– Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri
– Ticari görüşmeler ve uzlaştırma

Şirketler Hukuku
– Yerli ve yabancı şirket kuruluşları ve işlemleri
– Sermaye artırımı
– Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi
– Serbest bölgelerde şirket kuruluşları
– Tasfiye
– Birleşme ve Devralmalar
– Joint Venture
– Yabancı işbirlikleri ve ortaklıklar
– Yerli yabancı yatırımlar
– Due diligence
– Teşvikler
– Elektronik ticaret

Sözleşmeler Hukuku
– Ulusal ve uluslararası nitelikteki sözleşmelerin hazırlanması
– Yabancı nitelikteki sözleşmelerin incelenmesi, redaksiyonu
– FIDIC Sözleşmeleri
– Know-how anlaşmaları

Uluslararası Hukuk
– Yabancıların Türkiye’de, Türklerin yurtdışındaki yabancı yatırımlarının planlanması ve yönetimi
– Ortak girişim
– Gelişmekte olan piyasaların araştırılması ve planlama
– Lojistik pazarı
– İhracat ve ithalat hukuku
– Türkiye’de ve yurtdışında şube kuruluşları
– Doğrudan yabancı yatırımları ile ilgili hukuki danışmanlık

Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku
– Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları konusunda danışmanlık hizmetleri
– Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ile ilgili ihtilafların çözümü
– Ulusal ve uluslararası düzlemde marka tescil işlemleri
– Ulusal ve uluslararası düzlemde patent ve faydalı model tescil işlemleri
– Ulusal ve uluslararası düzlemde endüstriyel tasarım tescil işlemleri
– Ulusal ve uluslararası düzlemde coğrafi işaret tescil işlemleri
– Ulusal ve uluslararası düzlemde entegre devre topoğrafyası tescil işlemleri
-Bitki ıslahçı hakları
-İnternet alan adları

Bilişim Hukuku
– Bilişim Mevzuatı alanında hukuki danışmanlık
– E-ticaret

Enerji Hukuku
– Enerji projeleri alanında hukuki danışmanlık hizmetleri
– EPC sözleşmeleri
– Özelleştirme

Rekabet Hukuku
– Rekabet ve anti-dumping hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmetleri
– Rekabet Kurulunun ön araştırma ve soruşturma faaliyetleri, karar ve uygulamaları konularında danışmanlık hizmetleri

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
– FIDIC Sözleşmeleri
– Ulusal ve uluslararası düzlemde inşaat sözleşmeleri
– Gayrimenkul alım satımına ilişkin sözleşmeler
– Yabancı şirketlerin Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri hususunda danışmanlık hizmetleri
– Kiralama hukuku konusunda danışmanlık hizmetleri
– İpotek işlemleri tesisi
– İhaleler ve inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi
– İmar hukuku
– Anahtar teslimi projeler
– İnşaat&mimarlık

Kamulaştırma
– Kamu İhalesi alanında hukuki danışmanlık
– Kamu İhale Kurumu kararlarına karşı itirazlar
– Belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi

Sağlık Hukuku
– Sağlık Hukuku Mevzuatından kaynaklan uyuşmazlıkların çözümü
– Özel Hastanelerle ilgili hukuki işlemler

Vergi Hukuku
– Vergi Hukuku alanında danışmanlık hizmetleri
– Vergi cezalarına karşı yapılacak itirazlar ve dava aşamasında temsil
– Vergi davaları
– Vergi daireleri ve takdir komisyonları kararlarına karşı yapılacak itirazlar ve gerekli hukuki prosedürün işletilmesi
– Vergi hukuku alanındaki tüm hizmetler konusunda uzman mali müşavirlerin danışmanlığında verilir.

Lojistik
– Denizyolu taşımacılığı
– Karayolu taşımacılığı
– Havayolu taşımacılığı

Deniz Hukuku
-Deniz Ticaret Hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesi.

Yargılama ve Takip İşlemleri
– İcra Hukuku ve tahsilât işlemleri
– İflas
– Sulhen çözüm
– Tahkim