Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG'e Göre Satış Sözleşmeleri

Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e (Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması) Göre Satış Sözleşmeleri

Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e Göre Satış Sözleşmeleri


Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e Göre Satış Sözleşmeleri

Büromuz Avukatlarından Av. İrfan Güler 07 Nisan 2012 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesinin düzenlemiş olduğu “Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e (Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması) Göre Satış Sözleşmeleri” konulu uluslar arası konferansa katılmıştır.

09/04/2012