• Ticaret ve Şirketler Hukuku’nda Bir Uzman…

  GLO'nun öncelikli hedefi, müvekkil şirketlerin hukuki zemindeki risklerinin ortadan kaldırmak ve şirketin hukuksal sorunlar yerine dikkat ve enerjilerini kendi asli faaliyetlerine odaklamasını sağlamaktır.

 • Sözleşmelerde Hassas ve Kusursuz…

  Sözleşmeler konusunu faaliyetlerinin temel unsurlarından kabul eden GLO, imzalanacak sözleşmenin eksiksiz ve doğru olması için, pratik ve müvekkil odaklı sözleşme geliştirme ve oluşturma hizmeti sunmaktadırlar.

 • Doğru Enerjinin Yanında…

  GLO, çevreye duyarlı bir çalışma politikası izlemekte, çevre sorunları ve çözümleriyle doğrudan bağlantılı enerji sektöründe ulusal ve uluslararası boyutta hukuki hizmetler vermektedir.

 • Fikrî ve Sınaî Mülkiyetinizi Korur…

  GLO, patent, marka ve endüstriyel tasarım başta olmak üzere fikri ve sınaî mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri, ihtilafların çözümü, ulusal ve uluslararası düzlemde tescil, yenileme ve idame etme konularında hizmet sunar.